Advisory-308-s.-2019: 29th Annual National Convention And 8th Seminar Workshop Of Pambansang Samahan Para Sa Edukasyon Sa Pagpapahalaga (Psep), Inc.

The Pambansang Samahan para sa Edukasyon so Pagpapahalaga , Inc. will hold its 29th Annual National Convention and 8th Seminar-Workshop with the theme: “Pagpapanumbalik at Pagpapatatag ng Kagandahang-asal: Hamon ng Milenyong Panahon” on November 30-December 2, 2019 at Grand Xing Hotel, H. Montinola corner Muelle Street. Iloilo City.

Advisory-308-s.-2019