Advisory: PAMBANSANG SEMINAR NA USWAG: DANGAL NG FILIP|NO 2019

Ang Nueva EcUa University of Science and Technology (NEUST) at Komisyon saWiking Filipino (KWF) sa pakikipagtulungan ng Ugnayang Filipino (UGFIL), lnc. aymagtataguyod ng isang Pambansang Seminar na USWAG : Dangal ng Filipino 2019 nagaganapin sa ika- 23 hanggang 25 ng Setyembre 2019 sa NEUST Sumacab Kampus, Lungsod Cabanatuan, Nueva Ecija.

Layunin ng seminar na magkaroon ng napapanahong kaalaman sa lahat ng mgapunog-guro, guro at mananaliksik at iba pang mga kawani ng paaralan na lumahok sanasabing seminar. Ang mga partsipant sa seminar na ito ay maaaring makakakuha ng 15Continuing Professional Developmnet (CPD) credit units.

Angbayarin at rehistrasyon ay  nagkakahalagang isang libo  at limang daang piso (Php.1,500.00). Saklaw nito ang seminar kit, limang (5) meryenda at tatlong (3) tanghalian.

Para sa magrerehistro online, maaaring ideposito ang bayad sa Land Bank of thePhilippines (LBP) Cabanatuan City Branch sa account name na NEUST IGP-TC at accountnumber na 0022-114-751 o kaya naman ay sa pamamagitan ng money transfer (Cebuana,Palawan Express ) sa pangalan ni Kathleen Rose Jose. Paki-scan po ang resibo o katibayan at paki-email sa [email protected]

Para sa mga katanungan: maaaring kontakin ang Sentro ng Wika at Kultura (0905-434-9603 / 0955-782-8613) o ang Departamento ng Treyning (0917-877-4057;0943-090-0444) osa aming facebook page “NEUST – Training Department”.

Advisory-Pambansang-Seminar-na-Uswag