DM-No.-200-s.-2020: Pansangay Na Gawaing Pagsulat Ng Modyul Sa Filipino At MTB-MLE

Alisunod sa sa Panrehiyong Memoramdum mula kay Nicolas T. Capulong PhD, CESO V, Panrehiyong Direktor sa Rehiyon III na may pamagat na Qurater 2 InterDivision Collaboration of Locally Developed Supplementary Leaming Resources” at sa ginawang pagpupulong ng mga Hepe ng Pagpapatupad sa Kurikulum (CID Chief) sa limang Sangay sa Nueva Ecija na bumuo ng mga modyul para sa ikalawang markahan sa lahat ng    Dahil  dito itinalaga ang Sangay ng Lungsod Agham ng Munoz na bumuo ng gawaing Pagsulat ng Mga Modyul sa Asignaturang Filipino at MTB- MLE.

DM-No.-200-s.-2020-Pansangay-na-Gawaing-Pagsulat-ng-Modyul-sa-Filipino-at-MTB-MLE