DM No. 396, s. 2022 – PAGPAPALAGANAP NG PANREHIYONG MEMORANDUM BILANG 416, SERYE 2022 NA MAY PETSA NA HULYO 26, 2022 MULA SA MEMORANDUM DM-CI-2022 00236 NA MAY PETSA NA HULYO 14,2022, NA PINAMAGATANG PANAWAGAN SA P