Kabataan Kontra Droga at Terorismo

Nilalayon ng KKDAT na turuan ang mga kabataan laban sa mga hindi magandang epekto ng mga bawal ng gamot at pigilan sila na sumali sa anomang teroristang organisasyon.

MEMO-KKDAT